Luftbillede af Norfors Kraftvarmeværk

Ureglementeret affald

03. maj 2024

På Norfors er vi bekymrede over en stigende mængde ureglementeret affald, som vi observerer bliver indleveret til forbrænding. Denne udvikling udgør ikke blot en betydelig udfordring for vores daglige drift og vedligehold, men det udgør også en alvorlig sundhedsrisiko for vores personale og miljøet.

Vi ønsker at understrege, at det er af største vigtighed, at alle affaldslæs, der leveres til Usserødværket, overholder gældende lovgivning og vores retningslinjer. Desværre har vi gentagne gange oplevet tilfælde, hvor der er blevet leveret ureglementeret affald.

Det er vores ansvar som virksomhed at sikre en sikker og bæredygtig håndtering af affald. For at kunne det, er det af allerstørste vigtighed, at alle affaldslæs, der leveres til vores anlæg, udelukkende indeholder det tilladte affald i henhold til gældende lovgivning og vores specifikke krav og retningslinjer (*). Enhver form for ureglementeret affald vil straks blive afvist og/eller blive faktureret i henhold til Norfors takster.

Note *

Affald til forbrænding må ALDRIG indeholde:

Asbestholdigt affald

Blød og hård PVC

Jord, sten og beton

Gips/gipsplader

Dæk

Klinisk risikoaffald

Elektronikskrot

Kølemøbler

Farligt affald f.eks. olie og kemikalier

Lysstofrør

Flydende affald

Mineraluld

Tagpap

Genanvendeligt papir, pap eller plast

Radioaktive materialer

Glas

Springmadrasser

Sprængstoffer

Møbler med større metaldele

Ruller med f.eks. tagpap eller plast

Hårde hvidevarer

Jern og metal