Fjernvarmepriser 2023

Åbningstider for telefoniske og personlige henvendelser:

Savsvinget 2
2970 Hørsholm

Tlf.: 45 16 05 00
Telefax: 45 16 05 11

Mandag-torsdagKl. 9.00-15.00
FredagKl. 9.00-12.00

Norfors Fjernvarme

Gældende takster pr. den 1. januar 2023

Faste årlige afgifterPris ekskl. momsPris inkl. moms
Fast målerafgift pr. stk.Kr. 800,00Kr. 1.000,-
Fast arealafgift pr. m2 *)Kr. 33,50Kr. 41,88

Variable afgifter

Variabel energiafgift MWhKr. 595,00Kr. 743,75
Incitamentstarif, 1 % af energiafgiftKr. 5,95Kr. 7,44

Tilslutningsafgift

Grundafgift, stk.Kr. 800,00Kr. 1.000,00
Arealafgift  m*)Kr. 33,50Kr. 41,88
Stikledning, kr.Aktuelle omkostninger 

*) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.
Læs mere her.

Holte Fjernvarme

Gældende takster pr. den 1. juli 2023

Faste årlige afgifterPris inkl. moms
Fastpris efter BBRkr./m2
kr. 42,00
Motivationsafgiftkr./MWh * (35˚ c – afkøling)kr. 25,00
Variabel varmepriskr./MWhkr. 795,00
Storforbrugerrabat på fastpris
0 – 10.000 m2Ingen rabat
10.001 – 20.000 m220% rabat på antal m2 i intervallet
over 20.000 m240% rabat på antal m2 i intervallet

Tilslutningsafgift

Grundafgift, stk.Kr. 800,00Kr. 1.000,00
Arealafgift  m*)Kr. 33,60Kr. 42,00
Stikledning, kr.Aktuelle omkostninger 

Nivå Fjernvarme

Gældende takster pr. den 1. januar 2023

Faste årlige afgifterPris ekskl. momsPris inkl. moms
Fast målerafgift pr. stk.Kr. 800,00Kr. 1.000,00
Fast arealafgift pr. m2 *)Kr. 24,15Kr. 30,19

Variable afgifter

Variabel energiafgift pr. MWhKr. 595,00Kr. 743,75
Incitamentstarif, 1 % af energiafgiftKr. 5,95Kr. 7,44

Tilslutningsafgift

Grundafgift, stk.Kr. 800,00Kr. 1.000,00
Arealafgift pr. m2 *)Kr. 24,15Kr. 30,19
StikledningAktuelle omkostninger

*) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.
Læs mere her.

Lavtemperatur Fjernvarme

Gældende takster pr. den 1. januar 2023

Faste årlige afgifter

Faste årlige afgifterPris ekskl. momsPris inkl. moms
Fast målerafgift pr. stk.Kr. 580,00Kr. 725,00
Fast arealafgift pr. m*)Kr. 26,00Kr. 32,50

Variable afgifter

Variabel energiafgift pr. MWhKr. 795,00Kr. 993,75

Tilslutningsafgift

Arealafgift pr. m *)Kr. 26,00Kr. 32,50
Grundafgift pr. stk.Kr. 580,00Kr. 725,00
StikledningsafgiftAktuelle omkostninger

*) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.
Læs mere her

Fredensborg Fjernvarme, Asminderødhave

Gældende takster pr. den 1. april 2023

Faste årlige afgifterPris ekskl. momsPris inkl. moms
 Pris ekskl. momsPris inkl. moms
Fast målerafgift pr. stk.Kr. 580,00Kr. 725,00
Fast arealafgift pr. m2 *)Kr. 26,00Kr. 32,50

Variable afgifter

Variabel energiafgift pr. MWhKr. 2.425,60Kr. 3.032,00

Tilslutningsafgift

Arealafgift pr. m*)Kr. 26,00Kr. 32,50
Grundafgift pr. stk.Kr. 580,00Kr. 725,00
StikledningsafgiftAktuelle omkostninger

*) Ved arealer over 800 m2 spørg Norfors.
Læs mere her.

Erhvervstarif pr. den 1. januar 2023

Faste årlige afgifterPris ekskl. momsPris inkl. moms
Fast målerafgift pr. stk.Kr. 580,00Kr. 725,00
Fast tarifafgift pr. m3I henhold til skema *) 

Variable afgifter

Variabel energiafgift pr. MWhKr. 501,00Kr. 626,25
Variabel flowafgift pr. m3Kr. 4,50Kr. 5,63

Tilslutningsafgift

Fast tarifafgift, mpr. timeI henhold til skema * 
Grundafgift pr. stk.Kr. 580,00Kr. 725,00
StikledningsafgiftAktuelle omkostninger

*) Skema til beregning af erhvervstarif og yderligere information, læs her.

Opkrævning

Opkrævning for fjernvarme sker i 4 årlige a conto rater (1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november) samt med en slutafregning på grundlag af registreret forbrug.

Den årlige måleraflæsning finder sted ved årsskiftet, og årsopgørelsen udsendes ultimo januar sammen med budget for det nye varmeår. Årsopgørelsen forfalder samtidig med den første acontorate.

Seneste rettidige betalingsdato vil fremgå af årsopgørelsen og indbetalingskortet.

Gebyrer, afgifter og morarenter ved manglende eller for sen betaling, se her.

Regulering af takster

Fjernvarmeafgifterne kan løbende reguleres.

Kort over takstzoner

Find vores kort over takstzoner.